Skip to Content

Zatepľovacie systémy

Universal MW

Vlastnosti:

 • Univerzálne riešenie
 • Receptúra BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
 • Odolný proti poveternostným vplyvom
 • Nízka nasiakavosť
 • Požiarna klasifikácia A2-s1,d0, v súlade s EN 13501-1+A1

 • Lepiaca malta Ceresit CT 80
 • Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Universal MW
 • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia

 • Minerálna vlna s pozdĺžnym alebo kolmým vláknom v súlade s EN 13162 a s ETA systémom Universal MW,napr. dosky TR 10 a TR 15
 • Hrúbka do 25 cm

 • Výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Universal, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2
 • Univerzálna malta Ceresit CT 80

 • Náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky
 • Náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky

 • Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137, dizajn dreva Ceresit CT 720 VISAGE
 • Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60
 • Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174
 • Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72
 • Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74

 • Silikónový náter: Ceresit CT 48
 • Silikátový náter: Ceresit CT 54
 • Akrylátový náter: Ceresit CT 42, Ceresit CT 44
 • Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®
 • Dizajn Dreva: Ceresit CT 721 (na omietku Ceresit CT 720)
 • Omietky s technológiou Double Dry
  Omietky s technológiou Double Dry

  Silikónové omietky Ceresit boli obohatené o inovatívnu technológiu Double Dry. 

máte otázku?

Radi vám zodpovieme akúkoľvek otázku ohľadom našich produktov, kde ich kúpiť alebo aké je správne riešenie pre váš projekt.