Vyrovnávanie

Na vyrovnanie veľmi drsných nerovných plôch so značným sklonom sú potrebné nivelizačné hmoty. Na vytvorenie rovnej plochy s rovnomernou nasiakavosťou pred nalepením podlahovej krytiny sa môžu použiť rôzne druhy nivelizačných hmôt.

1. krok

Príprava podkladu

Prosím, pozrite si časť Príprava podkladu.

2.krok

Príprava nivelizačnej hmoty

Pripravte nivelizačnú hmotu podľa pokynov v technickom liste.

3. krok

Vyliatie nivelizačnej hmoty na podklad

Vylejte nivelizačnú hmotu na podklad a rozotrite ju zhrňovacou lištou. Povrch čerstvo nanesenej hmoty prejdite prevzdušňovacím valčekom, aby sa uvoľnili vzduchové bubliny.