CERESIT IN 45

Popis Produktu

Biela sadrová stierka na vytváranie finálnych povrchových vrstiev pred maľovaním a tapetovaním.

Vlastnosti

 • na vytvorenie vrstiev v hrúbke 1 - 5 mm
 • optimálna tvrdosť a elasticita
 • vysoká pevnosť
 • možnosť ručného aj strojného spracovania
 • jednoduché brúsenie
 • paropriepustná
 • vystužená mikovláknami
 • ideálny podklad pod maliarske farby a tapety
 • veľmi dobrá priľnavosť
 • odolná proti odlamovaniu vrstiev
 • odolná proti vzniku prasklín
 • povrch stierky je vhodný pre nanášanie všetkých druhov maliarskych náterov
 • možnosť aplikácie „mokré do mokrého“

Viac info

Finálna sadrová stierka Ceresit IN 45 je určená pre vytvorenie bieleho, dokonale hladkého podkladu pred nanášaním všetkých druhov maliarskych farieb alebo lepením tapiet. Na použitie na steny aj stropy. Vďaka použitiu technológie InSure v kombinácii s vláknami SUPER FIBRES a špeciálnymi plnivami umožňuje vytvorenie dokonale hladkého a odolného povrchu. Finálna stierka má dokonalú priľnavosť na podkladoch zo sadry, sadrokartónových aj sadrovláknitých dosiek, muriva z pórobetónu, cementových a vápenno-cementových omietok a môže byť aplikovaná aj na podklady z betónu. Materiál nepoužívajte na podklady, ako sú drevo, kovy, sklo, plasty alebo v priestoroch vystavených zvýšenému pôsobeniu vlhkosti. Materiál môže byť aplikovaný na ešte nie celkom vytvrdnutý („mokrý“) povrch, čo umožňuje výrazne znížiť dobu spracovania, zároveň vo veľkej miere znižuje prach vznikajúci pri práci. Pre vytvorenie vyrovnávacích a podkladových vrstiev, vypĺňanie prasklín, vád a zahladenie rýh použite Ceresit IN 35.
 

Balenie:

20 kg a 3 kg papierové vrece

Pracovný postup

Príprava podkladu

Ceresit IN 35 môže byť nanášaný na podklady rovné, pevné, stále a zbavené substancií ovplyvňujúcich priľnavosť, ako sú tuky, živice, prach. Znečistenie, vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou a maliarske nátery dôkladne odstráňte.

Podkladom môžu byť:

 • cementové a vápenno-cementové omietky (staršie ako 28 dní, zvyšková vlhkosť ≤ 4 %), betón (starší ako 3 mesiace, zvyšková vlhkosť ≤ 4 %) ošetrené penetračným náterom Ceresit IN 10,
 • podklady zo sadry (zvyšková vlhkosť ≤ 1 %), ošetrené penetračným náterom Ceresit IN 10,
 • sadrokartónove a sadrovláknite dosky, spracované podľa pokynov výrobcu dosiek, ošetrené penetračným náterom Ceresit IN 10,
 • pevné maliarske nátery s dobrou priľnavosťou,
 • hladký betón (starší ako 3 mesiace, zvyšková vlhkosť ≤ 4 %), penetrovaný náterom Ceresit CT 19.

Suché a veľmi nasiakavé podklady, najmä steny a murivo z plynosilikátových tvárnic a pórobetónu natrite penetračným náterom Ceresit IN 10 a nechajte min. 2 hodiny zaschnúť. V prípade nanášania penetračného náteru Ceresit CT 19, závisí doba schnutia od typu podkladu a môže sa pohybovať od 2 do 24 hodín.

Miešanie

Obsah balenia Ceresit IN 45 vsypte do odmeraného množstva čistej, studenej vody a miešajte nízkootáčkovým miešadlom, až kým nezískate jednoliatu hmotu bez hrudiek. Počkajte cca 5 minút a znovu zľahka premiešajte. Ak je potrebné, pridajte menšie množstvo vody (cca 3 % pôvodného množstvo) a opäť premiešajte.

Spracovanie

V prípade ručného spracovania nanášajte rozmiešanú hmotu na podklad nerezovým hladidlom. Po nanesení stierku prehľaďte širokou nerezovou špachtľou alebo hladidlom a nechajte zaschnúť. Po vytvrdnutí materiálu je povrch pripravený na prebrúsenie brúsnym papierom, brúsnou mriežkou alebo mechanickou brúskou. Pri väčších nerovnostiach opätovne naneste novú tenkú vrstvu stierky a v prípade potreby opakujte na dosiahnutie požadovaného efektu. Novú vrstvu nanášajte vždy po vyschnutí vrstvy predchádzajúcej. Pri spracovaní tzv. „mokré do mokrého“ počkajte až sa prvá vrstva spojí s podkladom. Odporúča sa nanášať vrstvu od min. 1 mm do max. 5 mm v jednom kroku. V prípade strojového spracovania odporúčame použiť agregát firmy Graco model T-MAX, priemer trysky TXM 651. Stierku je možné po celkovom vyschnutí, prípadne po ošetrení penetračným náterom Ceresit IN 10 (používajte vždy maliarsky valček) natierať maliarskymi nátermi. V prípade tapetovania použite vhodné lepidlo Metylan a postupujte podľa pokynov výrobcu.