CERESIT IN 46

Popis Produktu

Biela sadrová stierka, pripravená na okamžité použitie, na vytváranie finálnych povrchových vrstiev pred maľovaním a tapetovaním.

Vlastnosti

 • pripravená na okamžité použitie
 • na vytvorenie vrstiev v hrúbke od 0 do 3 mm
 • optimálna tvrdosť a elasticita
 • vysoká pevnosť
 • možnosť ručného aj strojného spracovania
 • jednoduché brúsenie
 • ideálny podklad pod maliarske farby a tapety
 • veľmi dobrá priľnavosť
 • odolná proti odlamovaniu vrstiev
 • odolná proti zažltnutiu spôsobenému slnečným žiarením
 • povrch stierky je vhodný pre nanášanie všetkých druhov maliarskych náterov
 • pre interiér

Viac info

Finálna stierková pasta Ceresit IN 46 je určená pre vytvorenie bieleho, dokonale hladkého podkladu pred nanášaním všetkých druhov maliarskych farieb alebo lepením tapiet. Na použitie na steny aj stropy. Po vyschnutí vytvára dokonale odolný, pevný a stabilný povrch. Vďaka použitiu technológie InSure v kombinácii s špeciálnymi plnivami SMART POLYMER umožňuje vytvorenie dokonale hladkého a odolného povrchu. Materiál je určený na priame použitie, jednoducho sa nanáša a spracováva. Výhodou je možnosť prerušenia práce. Pri prerušení či skončení práce je nutné nádobu starostlivo uzatvoriť. Finálna stierka má dokonalú priľnavosť na podkladoch zo sadry, sadrokartónových aj sadrovláknitých dosiek, muriva z pórobetónu, cementových a vápenno-cementových omietok a môže byť aplikovaná aj na podklady z betónu. Materiál nepoužívajte na podklady, ako sú drevo, kovy, sklo, plasty alebo v priestoroch vystavených zvýšenému pôsobeniu vlhkosti. Ceresit IN 46 možno nanášať aj strojovo, za použitia príslušných zariadení. Pre vytvorenie vyrovnávacích a podkladových vrstiev, vyplňovanie prasklín, chýb a zahladenie rýh použite Ceresit IN 35. Ceresit IN 46 spĺňa požiadavky národných predpisov upravujúcich emisie nebezpečných látok a môže byť použitý v kategórii miestností A a B, určených na ubytovanie.

 

Balenie:

25 kg, 15 kg a 3 kg plastové nádoby

Pracovný postup

PRÍPRAVA PODKLADU

Ceresit IN 46 môže byť nanášaná na podklady rovné, pevné, stále a zbavené substancií ovplyvňujúcich prídržnosť, ako sú tuky, živice, prach. Znečistenie, vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou a maliarske nátery dôkladne odstráňte.

Podkladom môžu byť:

 • cementové a vápenno-cementové omietky (staršie ako 28 dní, zvyšková vlhkosť ≤ 4 %), betón (starší ako 3 mesiace, zvyšková vlhkosť ≤ 4 %) ošetrené penetračným náterom Ceresit IN 10,
 • podklady zo sadry (zvyšková vlhkosť ≤ 1%) ošetrené penetračným náterom Ceresit IN 10,
 • sadrokartónové a sadrovláknité dosky, spracované podľa pokynov výrobca dosiek, ošetrené penetračným náterom Ceresit IN 10,
 • pevné maliarske nátery s dobrou priľnavosťou. Suché a veľmi nasiakavé podklady, najmä steny a murivo z plynosilikátových tvárnic a pórobetónu natrite penetračným náterom Ceresit IN 10 a nechajte min. 2 hodiny zaschnúť.  

Miešanie

Ceresit IN 46 je priamo pripravená na spracovanie. Po otvorení obalu dôkladne premiešajte obsah pomocou nízkootáčkového miešadla. Ak je potrebné, pridajte malé množstvo vody (cca 2 % na balenie) a znovu premiešajte. V prípade strojového nanášania pridajte cca 4 % vody.

Spracovanie

Materiál nanášajte na podklad nerezovým hladidlom. Po nanesení stierku prehľaďte širokou nerezovou špachtľou alebo hladidlom a nechajte zaschnúť. Po vytvrdnutí materiálu je povrch pripravený na prebrúsenie brúsnym papierom, brúsnou mriežkou alebo mechanickou brúskou. Pri väčších nerovnostiach opätovne naneste novú tenkú vrstvu stierkovacej pasty a v prípade potreby opakujte na dosiahnutie požadovaného efektu. Novú vrstvu nanášajte vždy po vyschnutí vrstvy predchádzajúcej. Vyschnutú vrstvu je nutné následne prebrúsiť, odstrániť prach a naniesť penetračný náter (odporúčame nanášať iba maliarskym valčekom) a príslušný maliarsky náter. Neodporúčame brúsiť medzi nanášaním jednotlivých vrstiev. Ak je brúsenie nutné, po jeho dokončení odstráňte z povrchu prach. Odporúča sa nanášať vrstvu od 0 mm do max. 3 mm v jednom kroku. V prípade strojového

spracovanie odporúčame použiť agregát firmy Graco model T-MAX, priemer trysky TXM 651. Stierku je možné po celkovom vyschnutí, prípadne po ošetrení penetračným náterom Ceresit IN 10, natierať maliarskymi nátermi. V prípade tapetovanie použite vhodné lepidlo Metylan a postupujte podľa pokynov výrobcu.