CERESIT IN 35

Popis Produktu

START + FINISH 2v1

Sadrová stierka na vyrovnanie nerovností a prasklín na povrchu stien a stropov, na vytváranie finálnych povrchových vrstiev pred maľovaním a tapetovaním a na sadrokartónové spoje s páskou.

Vlastnosti

 • možnosť ručného aj strojného spracovania
 • jednoduché nanášanie a brúsenie
 • odolná proti odlamovaniu vrstiev
 • hrúbka vrstvy do 10 mm
 • paropriepustná
 • elastická
 • zvýšená schopnosť regulovať vlhkosť
 • veľmi dobrá priľnavosť
 • povrch stierky je vhodný na nanášanie všetkých druhov maliarskych náterov
 • vhodná na sadrokartónové spoje

Viac info

Sadrová stierka Ceresit IN 35 je určená na vyrovnávanie nerovností, prasklín, rýh a ďalších vád na povrchu stien a stropov. Vďaka použitiu technológie InSure umožňuje zároveň vytvorenie dokonale hladkého a odolného povrchu, ktorý je vhodný na nanášanie všetkých typov maliarskych náterov alebo lepenie tapiet. Ceresit IN 35 je dokonalou podkladovou vrstvou pred nanášaním bielej finálnej stierky Ceresit IN 45 či bielej stierkovacej pasty Ceresit IN 46. Stierka Ceresit IN 35 umožňuje upevnenie rohových líšt. Vďaka svojej unikátnej receptúre je schopná vo zvýšenej miere prijímať a uvoľňovať vlhkosť, a tým prispieť k zlepšeniu regulácie vlhkosti v prostredí. Vyhladzovacia a finálna stierka Ceresit IN 35 má dokonalú priľnavosť na podkladoch zo sadry, sadrokartónových aj sadrovláknitých dosiek, muriva z pórobetónu, cementových a vápenno-cementových omietok a môže byť aplikovaná aj na podklady z betónu. Ceresit IN 35 možno nanášať aj strojovo, za použitia príslušných zariadení. Materiál nepoužívajte na podklady, ako sú drevo, kovy, sklo, plasty alebo v priestoroch vystavených zvýšenému pôsobeniu vlhkosti.

V prípade vypĺňania spojov medzi sadrokartónovými doskami, nanášajte stierku Ceresit IN 35 opatrne - jemne zatlačte aby ste spoj úplne vyplnili. Následne vložte pásku (papierovú alebo z rúna).

 

Balenie:

20 kg papierové vrece

Pracovný postup

Príprava podkladu

Ceresit IN 35 môže byť nanášaný na podklady rovné, pevné, stále a zbavené substancií ovplyvňujúcich priľnavosť, ako sú tuky, živice, prach. Znečistenie, vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou a maliarske nátery dôkladne odstráňte.

Podkladom môžu byť:

 • cementové a vápenno-cementové omietky (staršie ako 28 dní, zvyšková vlhkosť ≤ 4 %), betón (starší ako 3 mesiace, zvyšková vlhkosť ≤ 4 %) ošetrené penetračným náterom Ceresit IN 10,
 • podklady zo sadry (zvyšková vlhkosť ≤ 1 %), ošetrené penetračným náterom Ceresit IN 10,
 • sadrokartónove a sadrovláknite dosky, spracované podľa pokynov výrobcu dosiek, ošetrené penetračným náterom Ceresit IN 10,
 • pevné maliarske nátery s dobrou priľnavosťou,
 • hladký betón (starší ako 3 mesiace, zvyšková vlhkosť ≤ 4 %), penetrovaný náterom Ceresit CT 19.

Suché a veľmi nasiakavé podklady, najmä steny a murivo z plynosilikátových tvárnic a pórobetónu natrite penetračným náterom Ceresit IN 10 a nechajte min. 2 hodiny zaschnúť. V prípade nanášania penetračného náteru Ceresit CT 19, závisí doba schnutia od typu podkladu a môže sa pohybovať od 2 do 24 hodín.

Miešanie

Obsah balenia Ceresit IN 35 vsypte do odmeraného množstva čistej, studenej vody a miešajte nízkootáčkovým miešadlom, až kým nezískate jednoliatu hmotu bez hrudiek. Počkajte cca 5 minút a znovu zľahka premiešajte. Ak je potrebné, pridajte menšie množstvo vody (cca 3 % pôvodného množstvo) a opäť premiešajte.

Application

V prípade vypĺňania spojov medzi sadrokartónovými doskami, nanášajte stierku Ceresit IN 35 opatrne - jemne zatlačte aby ste spoj úplne vyplnili. Následne vložte pásku (papierovú alebo z rúna). Ak používate papierovú pásku, pred použitím ju navlhčite. Keď je prvá vrstva produktu už zavädnutá, naneste druhú, širšiu vrstvu produktu Ceresit IN 35. Nepoužívajte samolepiacu sieťovinu zo sklenného vlákna. Po vyschnutí vrstvu prebrúste, odstráňte prach a napenetrujte. Následne je možné na povrch naniesť finálnu farbu.

V prípade stierkovania väčších plôch s hrubou vrstvou možno materiál nanášať v niekoľkých tenších vrstvách alebo nanesením hrubšej vrstvy v jednom kroku. Po nanesení stierku prehľaďte širokou nerezovou špachtľou alebo hladidlom a nechajte zaschnúť. Po úvodnom vyzretí materiálu je povrch pripravený na prebrúsenie brúsnym papierom, brúsnou mriežkou či mechanickou brúskou. Pri väčších nerovnostiach opätovne naneste tenkú vrstvu stierky a v prípade potreby opakujte na dosiahnutie požadovaného efektu. Novú vrstvu nanášajte vždy po zaschnutí vrstvy predošlej. Odporúčame nanášať vo vrstvách od min. 1 mm do max. 10 mm v jednom kroku. Vyschnutú vrstvu je nutné následne prebrúsiť, odstrániť prach a naniesť penetračný náter a príslušný maliarsky náter. V prípade strojového spracovanie odporúčame použiť agregát firmy Graco model T-MAX, priemer trysky TXM 651. Stierku je možné po celkovom vyschnutí, prípadne po ošetrení penetračným náterom Ceresit IN 10 (používajte vždy maliarsky valček) natierať maliarskymi nátermi. V prípade tapetovania použite vhodné lepidlo Metylan a postupujte podľa pokynov výrobcu.