Popis produktu

Flexibilná vodotesná škárovacia hmota so zvýšenou chemickou a mechanickou odolnosťou, na škáry so šírkou do 20 mm

CE 43 "Grand’Elit"

Flexibilná vodotesná škárovacia hmota so zvýšenou chemickou a mechanickou odolnosťou, na škáry so šírkou do 20 mm

Vlastnosti

  • zvýšená chemická a mechanická odolnosť
  • ideálna na balkóny, terasy, schodiská, bazény
  • zvýšená odolnosť proti znečisteniu a plesniam
  • zvýšená odolnosť proti prieniku vody
  • na podlahové vykurovanie
  • vystužená mikrovláknom
  • obsahuje tras - zabraňuje výkvetom
  • trieda CG2 WA

Oblasti použitia

Škárovacia hmota CE 43 je určená na škárovanie obkladov a dlažieb z keramiky, skla a kameniny (okrem prírodného kameňa náchylného na prefarbenie a mramoru) na stenách i podlahách. CE 43 obsahuje formulu Microprotect, vďaka ktorej efektívne odoláva napadnutiu plesňami a húbami a vhodne dopĺňa estetický vzhľad keramických obkladov a dlažieb. Vďaka zvýšenej hydrofobizácii (efekt aquastatic) sa kvapky vody udržujú na povrchu škáry a nevsakujú do jej štruktúry. Škárovacia hmota CE 43 spĺňa požiadavky normy STN EN 13888:2004 - triedy CG2 WA (škárovacia hmota so zvýšenými parametrami, s vysokou odolnosťou proti oderu, so zníženou absorpciou vody). To umožňuje použitie škáry v miestach dlhodobo vystavených pôsobeniu vody ako napr. kúpeľne, sprchy, kuchyne. CE 43 môže byť použitá na škárovanie bazénov od hĺbky 60 cm pod úrovňou hladiny vody, verejných spŕch a kúpeľov, vstupných hál a pod.

Škárovacia hmota Ceresit CE 43 je určená na použitie v interiéri aj exteriéri. Odporúčaná je hlavne tam, kde sú obklady lepené na kritické podklady ako napr. podlahové vykurovanie, drevotriesky, sadrokartóny, balkóny, terasy a fasády.

Vďaka formule Resistant má škárovacia hmota CE 43 zvýšenú odolnosť proti pôsobeniu chemikálií a je vhodná na použitie v záťažových oblastiach (pozri tabuľku chemickej odolnosti) Na škárovanie mramoru použite škárovaciu hmotu Ceresit CE 40. Dilatačné a rohové škáry, škáry v styku stien a podláh v sanitárnych oblastiach vyplňte sanitárnym silikónom Ceresit CS 25. Ako dodatočnú ochranu škár a obkladov alebo dlažieb proti znečisteniu, hubám a plesniam použite silikónovou impregnáciu Ceresit CT 10.

Skladovanie

Do 12 mesiacov od dátumu výroby pre balenia v papierových vreciach alebo do 24 mesiacov od dátumu výroby pre balenia v plastových nádobách, pri skladovaní na paletách, v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch.

Báza: zmes cementov s minerálnymi plnivami a polymérovými modifikátormi
Násypná hmotnosť: cca 1,25 kg /dm³
Pomer miešania:
- konzistencia polotekutá:

- konzistencia plastická:

- konzistencia zavlhnutá:

cca 1,35 - 1,40 l vody na 5 kg
cca 6,75 - 7,0 l vody na 25 kg
cca 1,2 - 1,25 l vody na 5 kg
cca 6,0 - 6,25 l vody na 25 kg
cca 0,5 - 0,55 l vody na 5 kg
cca 2,5 - 2,75 l vody na 25 kg
Doba spracovania: do 60 min.
Teplota pri spracovaní: od + 5°C do + 25 °C
Pochôdzna: po 5 hod.
Odolnosť proti obrusovaniu (podľa STN EN 13888): ≤ 1000 mm³
Pevnosť v ťahu pri ohybe (podľa STN EN 13888):
- po suchom uložení 
- po cykloch zmrazovania a rozmrazovania

≥ 3,5 Mpa
≥ 3,5 Mpa
Pevnosť v tlaku (podľa STN EN 13888):
- po suchom uložení 
- po cykloch zmrazovania a rozmrazovania

≥ 15 Mpa
≥ 15 Mpa
Zmrašťovanie (podľa STN EN 13888): ≤ 2 mm/m
Nasiakavosť (podľa STN EN 13888):
- po 30 min.:
- po 240 min.:

≤ 2 g
≤ 5 g
Tepelná odolnosť: od -30°C -do+70°C

Výrobok zodpovedá norme STN EN 13888:2004: triedy CG2 WA.

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

Príprava a miešanie

Lepidlo musí byť vytvrdnuté a dostatočne vyschnuté a spoje musia byť bez zvyškov lepidiel a nečistôt. Nasypte požadované množstvo škárovacej hmoty Ceresit CE 33 do vedra s čistou čírou vodou v miešacom pomere uvedenom na obale výrobku. Obsah premiešajte elektrickou vŕtačkou s miešadlom, kým sa nevytvorí rovnorodá hmota bez hrudiek. Nechajte vyzrieť cca 3 minúty, potom znova premiešajte.

Spracovanie

Škárovaciu hmotu zatrite dôkladne gumovou stierkou do škár medzi obkladmi tak, aby boli škáry úplne vyplnené.

Čistenie

Po úvodnom zaschnutí, kedy povrch škáry ľahko zmatnie, môžete pristúpiť k umývaniu. Prebytočný materiál odstráňte vlhkou, často vymývanou hubou. Na čistenie povlaku vytvoreného na povrchu obkladov nepoužívajte
suchú handru, mohlo by to ovplyvniť farebný odtieň. Dlažba je pochôdzna po 6 hodinách od aplikácie. Prvý kontakt
s vodou je možný po 24 hodinách. V prvých 5 dňoch umývajte iba čistou vodou bez pridania čistiacich prostriedkov.

Apliačné video

Veľkoformátové obklady na dlažbu