Ceresit CE 79 UltraEpoxy Industrial

Popis Produktu

Dvojzložková epoxidová chemicky odolná malta na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb.

Vlastnosti

  • Vysoká farebná stabilita
  • Vodotesná
  • Veľmi jednoduchá aplikácia a čistenie
  • Výborná chemická a mechanická odolnosť
  • Žiadne zmrašťovanie - minimálne riziko trhlín
  • Vďaka výnimočným vlastnostiam vhodná aj ako lepidlo
  • Na šírku škár 1–15 mm
  • Pre interiér i exteriér

Viac info

Ideálna na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb s požiadavkou na trvalú chemickú a mechanickú odolnosť. Vhodná na keramické prvky, obklady a dlažby z kameňa (prírodného aj umelého), porcelánové prvky, kyselinám odolné keramické prvky, klinker, živicou spájané konglomerované prvky. Na lepenie a škárovanie keramických povrchov vystavených agresívnym látkam, ako napr.: terapeutické vane, priemyselné kuchyne, akumulátorovne, umývačky áut, pivovary, silá, príbytky pre hospodárske zvieratá, plavecké bazény, laboratóriá, kúpele, sauny, a parné sprchy. Pre exteriér aj interiér, aj do trvalo mokrých priestorov. Odoláva pôsobeniu brakickej vody.

Pracovný postup

Príprava podkladu

Ceresit CE 79 priľne ku všetkým, nosným, čistým a suchým podkladom, ktoré sú bez látok znižujúcich priľnavosť. Pri škárovaní dbajte na vyčistenie škár od lepidla, lepidlo musí byť vytvrdnuté a zbavené vody. Škáry musia byť čisté, rovnomerne hlboké a široké. Pre dokonalé priľnutie ku kovovým podkladom odporúčame kovy zbaviť korózie, a povrch kovu ošetriť inhibítorom korózie. Pred aplikáciou sa uistite, či sú keramické prvky vhodné na aplikáciu epoxidovaj malty, aby nedošlo k ich poškodeniu počas lepenia, alebo škárovania.

Miešanie

Komp. B, tvrdidlo, vylejte z plastového sáčku do nádoby s komp. A, sáčok dôkladne vyprázdnite. Následne zmes dôkladne premiešajte pomocou nízkootáčkového miešadla (max. 400 ot./min.). Miešajte dôkladne, kým nevznikne homogénna hmota bez hrudiek a závojov. Pomocou špachtle zoškrabte hmotu zo stien miešacej nádoby a opäť dôkladne premiešajte. Neodporúčame ručne miešať. Nepridávajte žiadnu vodu ani iné látky a tekutiny. Nesprávne zamiešanie,alebo nedodržanie uvedených odporúčaní môže spôsobiť poruchy vytvrdzovania.

Spracovanie - Lepenie obkladov a dlažieb

Ceresit CE 79 sa používa metódou tenkovrstvového lepenia. Veľkosť zubov stierky prispôsobte podľa veľkosti formátu obkladu, dlažby, alebo kameňa, v súlade s aktuálne platnými normami a predpismi. Čas spracovania je zhodný s časom korekcie, t.j. 90 min, pri teplote +18°C. Pri lepení keramických krytín vystavených náročným podmienkam, napr. kúpele, akumulátorovne a pod. odporúčame aplikovať pod keramické krytiny epoxidovú, alebo inú živičnú hydroizoláciu. Na izolovanie rohov a kútov používajte izolačné pásy Ceresit CL.

Spracovanie - Škárovanie spojov

Dôkladne premiešanú zmes Ceresit CE 79 zapracujte do čistých a suchých škár. Dbajte na úplné vyplnenie škár bez možných dutín. Následne odstráňte prebytočný materiál z povrchu, v diagonálnom smere, pomocou škárovacieho hladítka. Pri škárovaní veľkých plôch je možné použiť elektrický stroj určený na škárovanie podláh.

Škárovanie (metóda vstrekovania):

Namiešanú zmes škárovacej malty Ceresit CE 79 naplňte do vhodnej nádoby (napr. od Beyer & Otto GmbH, Kleinostheim, Nemecko) a cez tlakový otvor do kartuše. Naskrutkujte aplikačnú špičku a do škár aplikujte škárovaciu maltu. Následne odstráňte prebytočný materiál pomocou škárovacieho hladítka.

Čistenie

Čistenie po zaškárovaní realizujte v čo najkratšiom čase, kým je produkt stále mokrý. Pri umývaní dbajte na dôkladné odstránenie škárovacej malty z povrchu dlažby, no súčasne umývajte tak, aby ste ju zo škár nevymyli. Čistenie a dokončovanie škárovania je možné ručne pomocou bežných umývacích špongií, alebo pomocou elektrického čistiaceho stroja s plstenými kotúčmi. Zvyšky vytvrdnutej škárovacej malty je možné odstrániť pomocou čistiaceho prostriedku Ceresit CE 51 Epoxyclean.