Ceresit CL 69 Ultra-Dicht

Popis Produktu

Izolačný pás na preklenutie trhlín v podklade a jeho utesnenie.

Vlastnosti

  • vodotesný a parotesný
  • prekrývajúci trhliny
  • pre oblasti zaťažené vlhkosťou
  • na steny i podlahy
  • pre interiér i exteriér
  • žiadna doba schnutia
  • rýchly postup prác

Viac info

Izolačný pás Ceresit CL 69 je určený na utesnenie podkladov pred lepením a kladením keramických obkladov a dlažieb na kritických podkladoch v miestach zaťažených vlhkosťou. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht je vhodný pre oblasti zaťaženia A1, A2, B a C (podľa nemeckého inštitútu DIBT). Preto ho možno použiť v najrôznejších oblastiach, ako sú kúpeľne a sprchové kúty, verejné bazény a kúpele, priemyselné oblasti, napr. pivovary, mliekárne, komerčné kuchyne a pod. Veľmi vhodný je na použitie tam, kde je dlažba pokladaná dočasne a kde je uvažované do budúcnosti o zmene krytiny. V tomto prípade podložka dokonale utesňuje podklad, ale napriek tomu umožňuje bezproblémové odstránenie nalepených obkladov a dlažieb. V interiéri je vhodný na steny i podlahy, v exteriéri len na podlahy. CL 69 je možné použiť na podklady ako sú betón a ľahčený betón, cementové potery, anhydrit, podlahové vykurovanie, montážne sadrokartónové a sadrovláknité dosky, murivo s plnou škárou, tradičné vápenné a vápenno-cementové omietky, sadrové omietky a tvrdený polystyrén.

Pracovný postup

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý a zbavený látok, ktoré môžu zhoršiť priľnavosť. Niekoľko izolovaných trhlín v potere nespôsobuje problémy, pokiaľ sú okraje trhlín v jednej rovine. Pred nanesením membrány CL 69 sa potrubné prestupy ako aj stenové a podlahové spoje (vpusty atď.) musia utesniť prefabrikovanými systémovými komponentmi Ceresit. Je dôležité utesniť spoje s FT 101. Nesmú sa vytvárať spoje na zraz. Pozrite si technický list a pracovný postup.

Položte membránu CL 69 na podlahu a narežte ju na mieru pomocou rezacieho noža a nožníc. Zubovým hladidlom naneste lepidlo na obklady a dlažby Ceresit na pripravený podklad (veľkosť zubov 4 mm). Položte membránu do lepidlového lôžka počas doby spracovateľnosti lepidla.

V oblasti švu/spoja sa musia pásy membrány prekrývať aspoň 5 cm. Spoje musia byť zalepené s FT 101 na zaistenie hydroizolačného utesnenia. Tesniaci materiál sa aplikuje bez dutín pozdĺž okraja prvého membránového pásu. Počas doby spracovateľnosti sa druhý membránový pás položí vedľa prvého a v prekrývajúcej sa oblasti sa pritlačí.

Po inštalácii membrány na stenové plochy je možné keramické obklady a dosky upevniť priamo bez čakania alebo nanesenia ďalšieho základného náteru.