Ceresit WhiteTeq

Vlastnosti

 • Vynikajúca štruktúra
 • O 25% vyššia flexibilita *
 • Až 2x nižšia expanzia *
 • O 20% vyššia tepelná izolácia *
 • O 50% vyššia zvuková izolácia *
 • Montáž okenných a dverových rámov
 • Montáž vnútorných zárubní
 • Utesňovanie otvorov v strešných konštrukciách a izolačných materiáloch
 • Vytváranie protihlukových zábran
 • Vypĺňanie dutín a mnoho ďalších
 • Izolovanie stenových panelov a strešných krytín

* vs. štandardné konvenčné technológie Henkel PU peny

Viac info

WhiteTeq je nová generácia bielej polymérovej peny na báze purifikovaných a koncentrovaných zložiek. WhiteTeq Technológia umožňuje dosiahnuť najvyššiu efektivitu vytvrdnutia peny a dáva pene jej charakteristickú ľadovo-bielu farbu, ext a jemnú bunkovú štruktúru a až 10-krát vyššiu odolnosť proti UV žiareniu. Vytvrdnutá pena vyniká vysokou tepelnou vodivosťou (až do 0,032 W/mK) a zvukovou izoláciou (63 dB). WhiteTeq Technológia podporuje nízko expanzné parametre pre maximálnu ochranu pred deformáciou a o 25% vyššiu flexibilitu. Tieto parametre zaisťujú dlhodobú izoláciu i pri maximálnom namáhaní v dôsledku zmeny teploty. Kvalitná štruktúra a mechanická odolnosť z nej robia ideálny produkt pre náročné izolácie v interiéri aj exteriéri. Pena má vynikajúcu priľnavosť k väčšine stavebných materiálov, ako sú drevo, betón, kameň, kov atď. Výťažnosť vytvrdnutej peny veľmi závisí od pracovných podmienok – teploty, vlhkosti vzduchu, veľkosti priestoru na rozpínanie atď. Pri mínusových teplotách je rozpínavosť peny nižšia a doba vytvrdzovania dlhšia.

 

Balenie:

750 ml dóza

Pracovný postup

Príprava podkladu

 • Zaistite, aby boli podklady stabilné, čisté a bez látok, ktoré by mohli poškodiť priľnavosť. (napr. prach).
 • Nasiakavé materiály (tehla, betón, kameň) navlhčite vodou pre lepší spoj.
 • Priľahlé oblasti zakryte fóliou alebo páskou, aby ste zabránili zbytočnému znečisteniu.

Príprava nádoby

 • Aplikačná teplota (prostredia) pre tento produkt je -5 °C až +35 °C.
 • Pokiaľ je možné, majte nádobu uskladnenú 12 hodín pred aplikáciou v izbovej teplote. Skladujte v rozmedzí teplôt +5 až +30 °C.
 • Pred použitím dôkladne pretrepte (15 - 20 krát).
 • Odstráňte plastové viečko a naskrutkujte na aplikačnú pištoľ.

Aplikácia

 • Pri použití vždy držte nádobuvždy hore dnom.
 • Rýchlosť odtoku peny je riadená stlačením spúšte.
 • Penu nanášajte opatrne, aby ste zabránili prílišnej expanzii (pretečeniu). Pravidelne pretrepte nádobu aj počas aplikácie.
 • Neodporúča sa odstrániť nádobu predtým ako je úplne prázdna. Novú plechovku pred výmenou dôkladne pretrepte. Odskrutkujte prázdnu nádobu a nahraďte ju okamžite novou, aby v pištoli nebol zbytočný vzduch.
 • Pokiaľ nechcete nádobu vymeniť, odstráňte penu z pištole pomocou PU penového čističa. Vytvrdnutá pena môže byť odstránená len mechanicky.

Odporúčanie

Maximálna šírka spoja záleží na okolitej teplote a vlhkosti. V suchých podmienkach (v zimnom období, v miestnostiach s ústredným vykurovaním atď.) je vhodné vypĺňať medzery a spoje v niekoľkých vrstvách menších penových nití (až 3 - 4 cm hrubé) a každú vrstvu ľahko zvlhčiť pre dosiahnutie optimálnej penovej štruktúry a požadovaných vlastností.

Video

Pozrite si video prezentujúce unikátne vlastnosti vybraných Pattex a Ceresit technlogií