Ceresit TS 100

Popis Produktu

Ceresit cleaner je určený na odstránenie čerstvých penových škvŕn a na čistenie aplikátora

Viac info

Spracovanie

Čistenie aplikátora je nevyhnutné ak:

  • Sa behom použitia pištole vyskytli ťažkosti.
  • Pištoľ nebola použitá viac ako 1 mesiac.
  • Po odstránení nádoby z pištole bez nahradenia novou nádobou.

Oblasti použitia

Nádoba je pod tlakom. Nevystavujte teplotám vyšším ako +50°C. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iného zdroja tepla. Pri práci zaistite dostatočné vetranie. Obsahuje extrémne horľavé látky. Pri nedostatočnom vetraní je možné hromadenie výbušných zmesí. NESTRIEKAJTE V BLÍZKOSTI OHŇA! UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

Pracovný postup

POZOR!

Čistiaci prostriedok Ceresit TS 100 sa nedá použiť na čistenie vytvrdnutej peny! Čistiaci prostriedok môže poškodiť lak alebo lakované povrchy, textílie a plasty! Vyvarujte sa striekaniu na bezchybných povrchoch. Silné rozpúšťadlo!

 

Čistenie čerstvých bodov PU peny

Uvoľnite ventil a čistič naneste ho na miesta, kde si prajete, aby sa čerstvá PU pena odstránila. Pred odstránením rozpúšťadla suchou handričkou nechajte rozpúšťadlo chvíľu pôsobiť.

Čistenie PU penového aplikátora

Aby ste vyčistili vnútornú časť aplikátora, odskrutkujte nádobu od pištole držaním rukoväte pištole jednou rukou a otáčaním nádoby druhou rukou. TS 100 naskrutkujte na pištoľ. Čistiaci prostriedok prežente cez pištoľ stlačením tlačidla pištole, až kým kvapalina unikne špičke aplikátora. Čistiaci prostriedok nechajte pôsobiť krátky čas a znovu naneste. Vyčistite aj závit.

Tipy na čistenie penového aplikátora

Čistenie dávkovacej pištole je potrebné, ak:

  • Sa vyskytli ťažkosti počas používania pištole
  • Pištoľ sa nepoužívala dlhšie ako 1 mesiac
  • Po vybratí PU peny z pištole bez jej nahradenia novou PU penou

Okrem toho sa odporúča pravidelne čistiť pištoľ pravidelne po 2 - 3 mesiacoch používania, pretože to zaručuje dlhú životnosť a bezproblémové fungovanie pištole.