Ceresit TS 62 ZIMNÁ

Popis Produktu

Zimná pištoľová polyuretanová pena 

Vlastnosti

 • vynikajúca priľnavosť k väčšine matríálov
 • výborná tepelná a akustická izolácia
 • odoláva vlhkosti
 • veľmi dobré výplňové schopnosti - výborne vypĺňa dutiny
 • presné dávkovanie
 • minimálny odpad vďaka presnému dávkovaniu
 • odolná voči stárnutiu

Viac info

Ceresit TS 62 Zimná je jednozložková zimná pisštolová PU pena vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou, vhodná pre montáž okenných a dverných rámov, vyplňovanie dutín, utesňovanie otvorov v strešných konštrukciách a v izolačných materiáloch, vytváranie zvukotesných stien, vyplňovanie medzier okolo potrubí, fixácia a izolovanie stenových panelov, strešných krytín a pod. 

 

Balenie:

750 ml

Pracovný postup

Príprava podkladu

 • Zaistite, aby boli povrchy pevné, čisté a zbavené látok, ktoré by mohli zhoršiť  priľnavosť.
 • Na zlepšenie priľnavosti zvlhčite minerálne a porézne podklady (tehlové murivo, betón, vápenec) postriekaním vodou.
 • Susediace plochy zakryte fóliou.

Príprava nádoby

 • Teplota prostredia pri aplikácii produktu by mala byť v rozmedzí od +5 °C do +30 °C.
 • Odporúčaná teplota nádoby je +5 až +30 °C.
 • Nádobu pokiaľ možno uskladnite aspoň 12 hodín pri teplote miestnosti.
 • Odstráňte plastový vrchnák z nádoby a nádobu pevne naskrutkujte na pištoľ.
 • Nádobu pred použitím silne pretrepte (15 - 20 krát).

Spracovanie

 • Pri práci s nádobou ju musíte držať vždy hore dnom (ventilom nadol).
 • Rýchlosť vypúšťania peny je regulovaná stláčaním spúšte pištole.
 • Penu vypúšťajte šetrne, aby nedochádzalo k pretekaniu. Počas aplikácie nádobu pravidelne pretrepávajte.
 • Neodporúča sa demontovať nádobu, kým nie je úplne prázdna. Pri výmene nádoby novú nádobu silne pretrepte. Prázdnu nádobu odskrutkujte a okamžite ju vymeňte, aby bolo zaistené, že v pištoli nezostane vzduch.
 • Ak nádobu nechcete vymeniť, odstráňte penu z pištole pomocou čističa na PU penu (napr. CERESIT CLEANER TS100).
 • Vytvrdnutú penu možno odstrániť iba mechanicky.

Obmedzenia

Maximálna šírka spoja je obmedzená z hľadiska teploty a vlhkosti prostredia. Aby bolo možné získať čo najlepšiu štruktúru peny a jej vlastnosti v suchých podmienkach (v zimnom období, v miestnostiach s ústredným kúrením a pod.), odporúča sa vypĺňať medzery a škáry v niekoľkých vrstvách pomocou menších vlákien peny (s hrúbkou do 3 - 4 cm) a medzi každou vrstvou mierne navlhčiť.

V záujme kvality odvedenej práce použite aplikačný nástroj testovaný a schválený výrobcom nádoby.