Popis produktu

Nízkoexpanzná pištoľová polyuretánová pena

Ceresit TS 63 LOW EXPANSION

Nízkoexpanzná pištoľová polyuretánová pena

Vlastnosti

  • Skvelá priľnavosť k väčšine materiálov
  • Vysoká tepelná a akustická izolácia
  • Odolnosť proti vlhkosti
  • Odolnosť proti starnutiu
  • Veľmi dobré plniace schopnosti
  • Veľmi presné dávkovanie

Oblasti použitia

Ceresit TS 63 je jednozložková nízkoexpanzná pištoľová polyuretánová pena vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou, vhodná na montáž zárubní, parapetov, prahov, okenných a dverových rámov, vyplňovanie dutín, utesňovanie otvorov v strešných konštrukciách a izolačných materiáloch, vytváranie zvukotesných stien, vypĺňanie medzier okolo potrubí, fixáciu a izolovanie stenových panelov, strešných škridiel, atď.

Balenie: 750 ml dóza
Skladovateľnosť: Do 15 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní pri teplotách od +5 °C do +25 °C, vo zvislej polohe a v suchom prostredí. Neskladujte pri teplotách vyšších ako +50 °C.
Nelepivý povrch po: 7 - 16 min.
Kapacita rozpínania: menej ako 30 %
Hustota: 20 - 30 kg/m3

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

Príprava podkladu

• Zaistite, aby boli povrchy pevné, čisté a zbavené látok, ktoré by mohli zhoršiť  priľnavosť.
• Na zlepšenie priľnavosti zvlhčite minerálne a porézne podklady (tehlové murivo, betón, vápenec) postriekaním vodou.
• Susediace plochy zakryte fóliou.
• Aplikačné povrchy musia byť čisté a zbavené prachu. Môžu byť vlhké, ale nesmie na nich byť námraza ani ľad.

Príprava nádoby

• Teplota prostredia pri aplikácii produktu by mala byť v rozmedzí od +5 °C do +30 °C.
• Odporúčaná teplota nádoby je +5 až +30 °C.
• Nádobu pokiaľ možno uskladnite aspoň 12 hodín pri teplote miestnosti.
• Z nádoby odstráňte plastový vrchnák a pevne na ňu naskrutkujte plastovú trubičku.
• Nádobu pred použitím silne pretrepte (15 - 20 krát).

Spracovanie

• Pri práci s nádobou ju musíte držať vždy hore dnom (ventilom nadol).
• Dávkovanie je možné regulovať stlačením spúšte ventilu. Keďže pena sa až po vytvrdnutie rozpína, je nutné ponechať voľný priestor na expanziu.
• Penu vypúšťajte šetrne, aby nedochádzalo k pretekaniu. Počas aplikácie nádobu pravidelne pretrepávajte.
• Navlhčením povrchov a peny sa dosiahne lepšia priľnavosť a bunková štruktúra vytvrdnutej peny.
• Ak sa práca preruší na viac ako 5 až 10 minút, dýza a ventil sa musia očistiť čističom na PU penu (napr. CERESIT CLEANER TS100).
• Vytvrdnutú penu možno odstrániť iba mechanicky.

Odporúčania

Maximálna šírka spoja je obmedzená z hľadiska teploty a vlhkosti prostredia. Aby bolo možné získať čo najlepšiu štruktúru peny a jej vlastnosti v suchých podmienkach (v zimnom období, v miestnostiach s ústredným kúrením a pod.), odporúča sa vypĺňať medzery a škáry v niekoľkých vrstvách pomocou menších vlákien peny (s hrúbkou do 3 - 4 cm) a medzi každou vrstvou mierne navlhčiť.