CERESIT CD 25

Popis Produktu

Cementová jemnozrnná malta na vytvorenie slabších vrstiev.

Vlastnosti

  • hydrofóbna
  • malé zmrštenie
  • vystužená vláknami
  • rýchlotvrdnúca
  • odolná proti posypovým soliam
  • modifikovaná polymérmi
  • vodeodolná a mrazuvzdorná
  • pre ručné aj mechanické spracovanie
  • pre interiér i exteriér

Viac info

Opravná malta Ceresit CD 25 je jemnozrnná malta určená na vyrovnávanie betónových a železobetónových povrchov, vyplnenie nerovností a opravy poškodených miest. CD 25 môže byť použitá na steny i podlahy, v interiéri i exteriéri. Môže byť spracovávaná ručne i strojovo. Malta môže byť nanášaná na betóny triedy C12/15. CD 25 je súčasťou systému opráv betónov Ceresit PCC. Systém Ceresit PCC je určený na vyplňovanie nerovností, reprofiláciu povrchov a na vykonávanie komplexných opráv balkónov alebo rôznych typov betónových aj železobetónových konštrukcií. Umožňuje vykonávanie opráv konštrukcií v situáciách, kedy došlo k ich značnému poškodeniu vplyvom mechanického poškodenia alebo pôsobením korózie. Je veľmi vhodná na opravy konštrukcií a prvkov ako: balkóny, trámy, stĺpy, stropy a pod. Môže byť použitá na opravy stavebných konštrukcií ako: betónové a železobetónové silá a zásobníky (vrátane čistiarní odpadových vôd), konštrukcie skeletové, monolitické (vrátane bazénov), komíny, chladiarne a pod. Produkty systému Ceresit PCC sú odolné proti pôsobeniu atmosférických vplyvov a odďaľujú bezprostredné poškodenia vznikajúce v dôsledku použitia posypových solí. Vyznačujú sa odolnosťou proti priesakom vody a vysokým súčiniteľom paropriepustnosti, čo umožňuje zvýšiť odolnosť proti karbonizácii a vďaka tomu dochádza k predĺženiu celkovej životnosti konštrukcií. Nepoužívajte na opravy ľahčených betónov.

 

Balenie:

25 kg papierové vrece

Pracovný postup

Príprava podkladu

Ceresit CD 25 priľne k nosným a čistým betónovým podkladom bez trhlín a látok, ktoré môžu zhoršiť priľnavosť. Podklad musí mať dostatočnú pevnosť v tlaku (trieda betónu nad C12/15) a odtrhovú pevnosť minimálne 1,0 MPa. Skorodovaný a karbonizovaný betón a všetky voľné prvky sa musia starostlivo odstrániť. Znečistenie, povlaky cementu, látky na zamedzenie priľnavosti a staré vrstvy sa musia mechanicky odstrániť. Povrch betónu musí byť drsný, porézny a zaisťovať dobrú priľnavosť. Podklad je nutné pripraviť mechanickým očistením, napríklad otryskaním alebo opieskovaním, prebrúsením alebo frézovaním. Výstuž Z prútov výstuže zasiahnutých koróziou odstráňte betón až po miesta, kde nie sú skorodované. Prúty výstuže musia byť zbavené hrdze pieskovaním po stupeň čistoty Sa 2,5 tak, aby získali čistý kovový vzhľad, a následne musia byť očistené stlačeným vzduchom bez obsahu oleja. Odkryté prúty výstuže musia byť pred nanášaním Ceresit CD 25 ošetrené dvoma vrstvami protikoróznej ochrany CD 30. Betónové podklady sa najprv musia postriekať vodou tak, aby sa netvorili kaluže, a na mierne navlhčené podklady a predtým ochrannou vrstvou ošetrenú armovaciu oceľ sa musí naniesť kontaktná vrstva Ceresit CD 30. Opravnú maltu je nutné nanášať na mierne vlhkú kontaktnú vrstvu, avšak najneskôr do 30 až 60 minút. V prípade prekročenia tejto doby je kontaktnú vrstvu nutné naniesť znovu, ale až po úplnom vyschnutí predchádzajúcej vrstvy.

Spracovanie

Príprava malty: Obsah obalu vsypte do odmeraného množstva čistej vody a miešajte elektrickou vŕtačkou s miešadlom, kým sa nevytvorí rovnorodá hmota bez hrudiek. Potom je nutné počkať cca 3 minúty a maltu znova premiešať.

Nanášanie malty: Malta sa musí naniesť hladidlom počas doby spracovateľnosti na čerstvo aplikovanú kontaktnú vrstvu alebo naliať do formy a musí sa vytvoriť požadovaná štruktúra. V prípade väčších plôch sa odporúča použiť vibračné lišty. Povrch stierky sa musí vyhladiť oceľovým alebo plastovým hladidlom alebo špongiou v priebehu 5 až 20 minút. Maltu Ceresit CD 25 je možné nanášať torkrétováním (striekaním). Malta sa môže naniesť naraz na zvislé plochy do hrúbky 30 mm. V prípade nanášania malty v niekoľkých vrstvách alebo nanášania malty CD 26 nesmie doba medzi aplikáciou jednotlivých vrstiev presiahnuť 3 hodiny. V opačnom prípade je nutné počkať 24 hodín, podklad znova navlhčiť vodou, naniesť kontaktnú vrstvu a až potom naniesť stierku. Malta Ceresit CD 25 môže slúžiť ako konečná vrstva. Po 2 dňoch sa malta Ceresit CD 25 môže zakryť stierkou Ceresit CD 24.

Dodatočná ochrana betónu: Zakrytie malty CD 25 akrylátovým náterom Ceresit CT 44 alebo elastickou izolačnou vrstvou CR 166 slúži ako dodatočná ochrana betónu pred koróziou, negatívnym pôsobením vody, mrazom, agresívnymi látkami a poveternostnými vplyvmi. Tieto vrstvy je možné nanášať po 3 dňoch od aplikácie CD 25.

Aplikačné video

Systém Ceresit PCC na opravu betónu