CERESIT CD 30

Popis Produktu

Cementová ochranná malta na povrchy z ocele i betónu.

Vlastnosti

  • veľmi dobrá prídržnosť k oceli i betónu
  • obsahuje spomaľovače korózie
  • odolná proti posypovým soliam
  • modifikovaná polymérmi
  • vodeodolná a mrazuvzdorná
  • minerálna
  • pre podlahy i steny
  • pre interiér i exteriér

Viac info

Ochranná malta Ceresit CD 30 je určená na antikoróznu ochranu prútov výstuže alebo ako kontaktná vrstva betónových a železobetónových povrchov pred aplikáciou opravných mált Ceresit CD. Ceresit CD 30 má vysokú prídržnosť k oceli i betónu. Umiestnenie medzi existujúcim betónom a opravnou maltou dovoľuje získať veľmi dobré parametre na hranici vlastností oboch materiálov, potrebné pre spojenie oboch vrstiev. Malta môže byť nanášaná na betóny triedy C12/15. Vďaka špeciálne upravenej receptúre a obsahu látok spomaľujúcich priebeh korózie je malta Ceresit CD 30 účinnou antikoróznou ochranou oceľovej výstuže. Ceresit CD 30 je súčasťou systému opráv betónov Ceresit PCC. Systém Ceresit PCC je určený na vypĺňanie nerovností, reprofiláciu povrchov a na vykonávanie komplexných opráv balkónov alebo rôznych typov betónových aj železobetónových konštrukcií. Umožňuje vykonávanie opráv konštrukcií v situáciách, kedy došlo k ich značnému poškodeniu vplyvom mechanického poškodenia alebo pôsobením korózie. Je veľmi vhodná na opravy konštrukcií a prvkov ako: balkóny, trámy, stĺpy, stropy a pod. Môže byť použitá na opravy stavebných konštrukcií ako: betónové a železobetónové silá a zásobníky (vrátane čistiarní odpadových vôd), konštrukcie skeletové, monolitické (vrátane bazénov), komíny, chladiarne a pod. Produkty systému Ceresit PCC sú odolné proti pôsobeniu atmosférických vplyvov a odďaľujú bezprostredné poškodenia vznikajúce v dôsledku použitia posypových solí. Vyznačujú sa odolnosťou proti priesakom vody a vysokým súčiniteľom paropriepustnosti, čo umožňuje zvýšiť odolnosť proti karbonizácii a vďaka tomu dochádza k predĺženiu celkovej životnosti konštrukcií.

 

Balenie:

25 kg papierové vrece

Pracovný postup

Príprava podkladu

Ceresit CD 30 priľne k nosným a čistým betónovým podkladom bez trhlín a látok, ktoré môžu zhoršiť priľnavosť. Podklad musí mať dostatočnú pevnosť v tlaku (trieda betónu nad C12/15) a odtrhovú pevnosť minimálne 1,0 MPa. Skorodovaný a karbonizovaný betón a všetky voľné prvky sa musia starostlivo odstrániť. Znečistenie, povlaky cementu, látky na zamedzenie priľnavosti a staré vrstvy sa musia mechanicky odstrániť. Povrch betónu musí byť drsný, porézny a zaisťovať dobrú priľnavosť. Podklad je nutné pripraviť mechanickým očistením, napríklad otryskaním alebo opieskovaním, prebrúsením alebo frézovaním. Pred nanesením malty CD 30 sa betónová malta musí postriekať s vodou tak, aby nevznikali kaluže. Podklad musí byť vlhký; nesmú však na ňom byť kaluže vody. Výstuž Z prútov výstuže zasiahnutých koróziou odstráňte betón až po miesta, kde nie sú skorodované. Prúty výstuže musia byť zbavené hrdze pieskovaním po stupeň čistoty Sa 2,5 tak, aby získali čistý kovový vzhľad, a následne musia byť očistené stlačeným vzduchom bez obsahu oleja. Oceľ môže byť počas aplikácie malty CD 30 vlhká. Protikorózna malta CD 30 sa musí aplikovaná do 3 hodín od času očistenia výstužných prútov.

Spracovanie

Príprava malty: Obsah balenia nasypte do odmeraného množstva čistej vody a miešajte elektrickou vŕtačkou s miešadlom, kým sa nevytvorí rovnorodá hmota bez hrudiek.

Ochrana výstuže: Malta sa musí naniesť štetkou počas doby spracovateľnosti na vytŕčajúce, očistené výstuhy. Malta sa nanáša rovnomerne tak, aby pokryla povrch prútov. Keď prvá vrstva vytvrdne (približne po 3 hodinách), musí sa naniesť druhá vrstva.

Kontaktná vrstva: V prípade použitia kontaktnej vrstvy sa pripravená malta Ceresit CD 30 musí naniesť štetcom alebo štetkou na vyčistený, vlhký betónový podklad a vopred ošetrenú vystuženú oceľ. Ďalšie vrstvy malty systému Ceresit PCC sa musia naniesť po počiatočnom uschnutí kontaktnej vrstvy, keď malta mierne zvlhne, čiže v priebehu 30–60 minút po aplikácii. V prípade prekročenia tejto doby je nutné kontaktnú vrstvu naniesť znovu, ale až po úplnom vytvrdnutí predchádzajúcej vrstvy.

Aplikačné video

Systém Ceresit PCC na opravu betónu