Ceresit CN 69

Popis Produktu

Samonivelizačná hmota na vyrovnanie podláh v interiéri v rozsahu od 1 do 10 mm

Vlastnosti

  • samorozlevná
  • pochôdzna po 6 hodinách
  • možnosť strojového spracovania
  • pod všetky typy krytín
  • odolná proti bodovému zaťaženiu
  • pre podlahové vykurovanie

Viac info

Samonivelizačná hmota Ceresit CN 69 je určená na vytváranie vyrovnávacích vrstiev bezprostredne zviazaných s podkladom. Môže byť použitá na vyrovnanie podláh z betónu, cementových poterov (aj poterov s podlahovým vykurovaním) a anhydritu, pod podlahy z keramiky a ostatné krytiny, ako napr.: koberce, korok, PVC a pod. Spracovanie je možné iba v interiéri, na podkladoch nezaťažených trvalou vlhkosťou. Môže byť použitá pod podlahové panely a dvoj alebo trojvrstvové podlahové dosky. V prípade lepených dosiek odporúčame použitie trvalo elastických lepidiel. Pod lepené parkety použite samonivelizačnú hmotu Ceresit CN 72. Na vytváranie plávajúcich podláh, oddelených podláh na separačnej podložke (fólia, lepenka) alebo zalievanie podlahového vykurovania použite rýchlotvrdnúcu vyrovnávaciu hmotu Ceresit CN 87. Na miestach trvale zaťažených vlhkosťou, vysokým zaťažením a v exteriéri použite vyrovnávacie hmoty Ceresit CN 76, CN 83 alebo CN 87.

 

Balenie:

25 kg papierové vrece

Pracovný postup

Podklady musia byť čisté, bez trhlín, pevné, suché, zbavené látok, ktoré môžu zhoršiť priľnavosť a musia byť v súlade s príslušnými miestnymi normami.

CN 69 zmiešajte s čistou, čírou vodou (množstvo: pozrite si technický list). Premiešajte s elektrickou vŕtačkou s miešadlom pri pribl. 600 otáčkach za minútu, až kým zmes nebude úplne bez hrudiek.

 

Nivelizačnú hmotu rozlejte na podklad a rozhrňte kefou, hladidlom alebo zhrňovacou lištou.

Potom pomocou prevzdušňovacieho valčeka s ostňami uvoľnite vzduchové bubliny. Ak miešate hmotu v dávkach, ďalšie dávky nanášajte ihneď systémom mokré do mokrého.