Ceresit CN 76

Popis Produktu

Cementová hmota na vyrovnanie veľmi zaťažených podláh v rozsahu od 4 do 50 mm

Vlastnosti

  • pochôdzna po 3 hod.
  • vodeodolná
  • mrazuvzdorná
  • odolná proti silnému zaťaženiu

Viac info

Vyrovnávacia hmota Ceresit CN 76 je určená na vytváranie vyrovnávacích vrstiev na betónových podkladoch. Môže byť použitá na vyrovnanie podláh z betónu, ako ukončovacia podlahová vrstva alebo vrstva pod podlahy z keramiky. Podlahy z vyrovnávacej hmoty Ceresit CN 76 v hrúbkach od 6 do 50 mm sú veľmi odolné proti silnému mechanickému zaťaženiu a oderu. Môžu byť použité vo výrobných halách, skladoch, dielňach, garážach, nákladových rampách a pod. Vyrovnávaciu hmotu CN 76 je možné pokryť ukončovacím náterom Ceresit CF 34. Vyrovnávacia hmota Ceresit CN 76 rozmiešaná s menším množstvom vody na plastickú konzistenciu umožňuje vytvorenie spádu. V prípade vytvárania vyrovnávacích vrstiev od 15 do 50 mm pridajte do vyrovnávacej hmoty CN 76 plnivo o zrnitosti 0 ÷ 8 mm, ktoré je zhodné s normou PN-86/B-06712.

 

Balenie:

25 kg papierové vrece

Pracovný postup

Podklady musia byť čisté, bez trhlín, pevné, suché, zbavené látok, ktoré môžu zhoršiť priľnavosť a musia byť v súlade s príslušnými miestnymi normami.

CN 76 zmiešajte s čistou, čírou vodou (množstvo: pozrite si technický list). Premiešajte s elektrickou vŕtačkou s miešadlom pri pribl. 600 otáčkach za minútu, až kým zmes nebude úplne bez hrudiek.

Nivelizačnú hmotu rozlejte na podklad a rozhrňte kefou, hladidlom alebo zhrňovacou lištou.

Potom pomocou prevzdušňovacieho valčeka s ostňami uvoľnite vzduchové bubliny. Ak miešate hmotu v dávkach, ďalšie dávky nanášajte ihneď systémom mokré do mokrého.