CERESIT CT 60

Popis Produktu

Dekoratívna tenkovrstvová omietka pre použitie v exteriéri aj interiéri

Vlastnosti

  • odolná proti poveternostným vplyvom
  • nízka nasiakavosť a vysoká pružnosť
  • odolná proti pôsobeniu alkalickej reakcie
  • paropriepustná a hydrofóbna
  • BioProtect - odolná proti plesniam, riasam a hubám
  • farebne stabilná
  • umožňuje strojové spracovanie
  • dodávaná v 511 farebných odtieňoch Ceresit Colours of Nature®

Viac info

Omietka Ceresit CT 60 je určená na zhotovovanie tenkovrstvových dekoratívnych omietok na betónových podkladoch, na tradičných omietkach alebo na vrstve vystuženej armovacou sieťou v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS) za použitia dosiek z polystyrénu. V interiéroch ju možno tiež aplikovať na sadrových podkladoch, na drevotrieskových a sadrokartónových doskách. Pri riešení fasád odporúčame intenzívne tmavé farby používať len na menších ohraničených plochách, napríklad na architektonických detailoch. Akrylátová omietka CT 60 je odolná proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami a riasami.

 

Balenie:

Plastová nádoba 25 kg

Pracovný postup

Celý obsah nádoby sa musí starostlivo premiešať. V prípade potreby je možné prispôsobiť konzistenciu produktu podľa podmienok aplikácie pridaním malého množstva čistej vody a opätovným premiešaním. Nesmú sa používať hrdzavé nádoby ani nástroje.

CT 60 sa musí rovnomerne naniesť na podklad v hrúbke zrna šikmo držaným dlhým oceľovým hladidlom.

Materiálu sa potom musí dať rovnorodá štruktúra krúživými pohybmi dlhým naplocho držaným plastovým hladidlom, aby sa získal vzhľad štruktúry nahusto uloženého zrnového kameniva. Nekropte omietku vodou. Práca sa musí vykonávať bez prestávok, pričom je nutné zachovávať jednotnú konzistenciu produktu. Ak je nutné prácu prerušiť, pozdĺž predtým označenej línie je potrebné aplikovať samolepiacu pásku. Potom sa nanesie omietka, vytvorí sa štruktúra a páska sa strhne spolu s omietkou, ktorá je na nej. Po prestávke sa v nanášaní pokračuje od označeného miesta (hrana predtým nanesenej omietky sa môže zabezpečiť samolepiacou páskou).