Popis produktu

CT 175 AQUASTATIC

Silikátovo-silikónová omietka „ryhovaná“, zrno 2,0 mm

Tenkovrstvová dekoratívna omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Vlastnosti

  • hydrofóbna, odolná proti zašpineniu
  • nízka nasiakavosť
  • prepúšťa vodnú paru
  • mechanicky odolná
  • odolná proti poveternostným vplyvom,
  • BioProtect – odolná proti plesniam, riasam a hubám
  • stabilný farebný odtieň
  • udodávaná v celej palete farieb Ceresit Colours of Nature®

Oblasti použitia

Omietka Ceresit CT 175 kombinuje dobré vlastnosti silikátových a silikónových omietok. Je paropriepustná, s nízkou nasiakavosťou a odolná proti znečisteniu (technológia Double Dry). Omietka Ceresit CT 175 je určená na vytváranie tenkovrstvových omietok na betónových podkladoch alebo tradičných omietkach. CT 175 možno použiť ako fasádnu povrchovú úpravu v kontaktných zarepľovacích systémoch Ceresit Ceretherm (ETICS) pri zatepľovaní obvodového muriva budov, pri použití dosiek z EPS alebo minerálenej vlny. CT 175 je možné tiež použiť na sadrových podkladoch, na drevotrieskach či sadrokartónových doskách. Omietka CT 175 je dostupná v celej farebnej škále Colours of Nature. Pri aplikácii ETICS je možné použiť odtiene s koeficientom odrazu svetla (HBW) do 25 %, pri aplikácii na menšie plochy a napríklad v prípade architektonických detailov je možé použiť aj intenzívne tmavé farby. Omietka CT 175 obsahuje aditíva (zapúzdrené kapsule), ktoré vďaka pozvolnému uvoľňovaniu zaručujú, že omietka je dlhodobo chránená proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami či riasami.

Pracovný postup

 

Celý obsah nádoby sa musí starostlivo premiešať. V prípade potreby je možné prispôsobiť konzistenciu produktu podľa podmienok aplikácie pridaním malého množstva čistej vody a opätovným premiešaním. Nesmú sa používať hrdzavé nádoby ani nástroje. CT 75 sa musí rovnomerne naniesť na podklad v hrúbke zrna šikmo držaným dlhým oceľovým hladidlom. Materiálu sa potom musí dať rovnorodá štruktúra dlhým naplocho držaným plastovým hladidlom. V závislosti od typu pohybu hladidla - kruhový, vodorovný alebo zvislý - je možné získať vlastnosti štruktúry dané zrnom v omietke.

Nekropte omietku vodou!

Práca sa musí vykonávať bez prestávok, pričom je nutné zachovávať jednotnú konzistenciu produktu. Ak je nutné prácu prerušiť, pozdĺž predtým označenej línie je potrebné aplikovať samolepiacu pásku. Potom sa nanesie omietka, vytvorí sa štruktúra a páska sa strhne spolu s omietkou, ktorá je na nej. Po prestávke sa v nanášaní pokračuje od označeného miesta. Hrana predtým nanesenej omietky sa môže zabezpečiť samolepiacou páskou.