Ceresit CT 76 SOLAR PROTECT

Popis Produktu

Siliko-elastomérová omietka,“hladená” zrno 1,5 mm, 2,0 mm

Vlastnosti

  • Zvýšená odolnosť proti UV žiareniu
  • Odolný povrch so ”samoliečiacim” efektom
  • Vysoká stálosť farieb
  • Samočistiaca (odolná proti nečistotám)
  • Elastická a odolná proti nárazu
  • Veľmi nízka nasiakavosť
  • Vysoká paropriepustnosť
  • Odolná proti rôznym poveternostným vplyvom
  • Dodávaná v celej palete farieb Ceresit Colours of Nature® & Intense
  • Predĺžená doba použiteľnosti

Viac info

Omietka Ceresit CT 76 slúži na vytváranie tenkovrstvových dekoratívnych omietok na betónových podkladoch, tradičných omietkach, pri vnútornom použití aj na sadrových podkladoch, na drevotrieskových či sadrokartónových doskách atď. CT 76 možno použiť ako fasádnu povrchovú úpravu v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS) s použitím dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny. Omietka CT 76 je vhodná na použitie na miestach, kde je žiadúca vysoká paropriepustnosť. Vďaka špeciálnym aditívam a prísadám omietka CT 76 má schopnosť „samouzatvorenia“ trhlín na povrchu. Zvýšené množstvo UV absorbérov poskytuje perfektnú farebnú stálosť. 

Kvôli trvanlivosti fasády sa odporúča použitie omietky Ceresit CT 76 s hodnotou odrazu svetla HBW viac ako 15, aby sa zabránilo nadmernámu zahrievaniu fasádneho povrchu. Pri použití omietky s HBW pod 15% sa odporúča konzultovať riešenie s technickým oddelením Ceresit za účelom výberu vhodného zatepľovacieho systému. Omietka CT 76 je chránená proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami či riasami, zvyšuje odolnosť systému voči ich účinkom.

 

Balenie:

25 kg plastová nádoba

Pracovný postup

Príprava podkladu

CT 76 môže byť aplikovaná na hladké, nosné, suché a čisté povrchy zbavené oddeľujúcich sa substancií, ako sú napr. tuky, živice, prach. 

Nerovné a poškodené podklady najskôr vyrovnajte a vyspravte opravnou maltou. Znečistenia, nátery a vrstvy s nízkou prídržnosťou úplne odstráňte. Nasiakavé podklady najskôr ošetrite hĺbkovým penetračným náterom Ceresit CT 17 a potom min. po 2 hodinách základným náterom CT 16, ktorého zafarbemie zodpovedá farbe omietky. Omietku CT 76 nanášajte až po úplnom vyschnutí základného náteru CT 16. Prestup vlhkosti z podkladu môže spôsobiť poškodenie omietky, preto je nutné na plochách trvale zaťažených vlhkosťou najskôr vykonať vhodnú hydroizoláciu.

Spracovanie

Produkt je pripravený k okamžitému použitiu. Pred aplikáciou obsah nádoby dôkladne premiešajte miešadlom s vhodným miešacím nadstavcom po dobu minimálne 2 minúty. V prípade potreby upravte konzistenciu materiálu pre podmienky aplikácie pridaním malého množstva čistej vody (nie viac ako 1 %) a opäť rozmiešajte. Nepoužívajte korodujúce nádoby a náradie. CT 76 nanášajte rovnomerne na podklad v hrúbke zrna pomocou nerezového hladidla, ktoré sa prikladá k povrchu pod uhlom. Keď už sa hmota k náradiu nelepí, vytvorte krúživými, horizontálnymi alebo vertikálnymi pohybmi pomocou plastového hladidla požadovanú štruktúru husto uložených zŕn. Omietka sa nesmie kropiť vodou!

Na jednej ploche pracujte bez prestávok, udržujte rovnakú konzistenciu materiálu. V prípade nutnosti prerušenia práce nalepte pozdĺž označenej línie samolepiacu pásku, naneste omietku, vytvorte štruktúru a následne pásku strhnite spolu so zvyškami čerstvého materiálu. Po prestávke pokračujte od označeného miesta. Hranu skôr vytvorenej omietky je možne zabezpečiť samolepiacou páskou. Nástroje a čerstvé znečistenie spôsobené omietkou umyte čistou vodou a stvrdnuté nečistoty odstráňte mechanicky. Omietku je možné ďalej renovovať silikónovými nátermi CT 48, CT 49.

Na dosiahnutie perfektného výsledku je potrebné postupovať podľa vyššie uvedeného návodu – technického listu. Zároveň odporúčame spoločne používať overené skladby produktov značky Ceresit – systemové riešenia Ceresit, ktoré sú navrhované pre ich spoločnú aplikáciu a je garantovaná kompatibilita pri ich následnom použití. V prípade použitia výrobku iného výrobcu ako Henkel nie je možné garantovať vhodnosť použitia alebo dosiahnutie zamýšľaného výsledku. Vzájomné použitie si overte vykonaním vlastnej skúšky, alebo vopred konzultujte s výrobcom. Vzájomné použitie produktov rôznych výrobcov nie je možné otestovať a z dôvodu rozdielneho chemického zloženia nemožno ani vylúčiť ich vzájomnú neželanú interakciu.