Ceresit CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE

Popis Produktu

Vysoko flexibilné lepidlo na lepenie veľkoformátových obkladov a dlažieb

Vlastnosti

  • na veľkoformátové obklady a dlažby s plochou > 1 m2
  • pre interiér aj exteriér
  • možnosť voľby konzistencie malty podľa účelu spracovania - dávkovanie vody pri miešaní 8,5 – 11,0 litrov
  • vysoká prídržnosť a flexibilita (trieda S1)
  • na kritické podklady, balkóny, terasy a podlahové vykurovanie
  • na bazény a zásobníky pitnej vody
  • na aplikáciu na tesniace hmoty a malty
  • vyrovnanie podkladu pri lepení až do 20 mm
  • vysoká odolnosť proti sklzu – obmedzenie efektu sklzu dosky vlastnou váhou
  • jednoduché spracovanie 

Viac info

Lepidlo Ceresit CM 22 je určené na lepenie veľkoformátovej gresovej dlažby, obkladov a dlažieb z keramiky, jemnej kameniny, dosiek z betónu a kameňa (okrem mramoru) na stabilných aj kritických podkladoch. Je určené na lepenie na podlahách s podlahovým vykurovaním, schodiskách, halách, balkónoch, terasách, bazénoch a zásobníkoch na vodu. Použitie lepidla CM 22 je odporúčané v objektoch bytových aj priemyselných, zvlášť tam, kde je predpokladané zvýšené zaťaženie podláh, ako napr. v školách, komunikačných zónach, skladoch, výrobniach, predajniach a pod. Lepidlo je vhodné á na použitie v interiéri aj exteriéri. Lepidlo CM 22 umožňuje širokú škálu použitého množstva zámesovej vody v závislosti od účelu použitia. Jeho vlastnosti umožňujú bezpečné lepenie aj gresovej dlažby s veľkosťou formátu viac ako 1 m2. Lepidlo sa vyznačuje veľmi nízkym sklzom, čo umožňuje jeho použitie na lepenie veľkých a ťažkých obkladových dosiek na stenách bez nutnosti ich podpory -  zabraňuje sklzu dosiek spôsobených ich hmotnosťou. Lepidlo je vhodnaé na aplikáciu na tesniace hmoty Ceresit CL 50, CL 51 a tesniace malty Ceresit CR 90 a CR 166. Lepidlo Ceresit CM 22 je 100 % homogénne a vyznačuje sa veľmi jednoduchým spôsobom spracovania, ktorý je docielený tým, že pri každom pretiahnutí lepidla zubovým hladidlom je lepidlo viac elastické. Jeho vlastnosti umožňujú vďaka tekuto-plastickej konzistencii dokonalé spojenie dlažby s podkladom a eliminujú vznik poškodenia vplyvom prenosu šmykového napätia. Na lepenie mramoru a hrubokryštalického kameňa odporúčame lepidlo CM 17 White.

 

Balenie:

25 kg papierové vrece 

Pracovný postup

Príprava podkladu

Lepidlo CM 22 sa prilepí na všetky čisté, pevné, nosné, suché, suché a vlhké podklady, ktoré neobsahujú prostriedky na znižovanie priľnavosti. Neštandardné povrchy alebo výklenky by mali byť vopred vyrovnané (pozri výrobky Ceresit pre vyrovnávanie podláh). Nedostatočne nosné nátery musia byť odstránené. Sadra / anhydrit alebo lakované farby (bez kriedovania, s dobrou priľnavosťou) musia byť mechanicky zdrsnené a bez prachu. Pred aplikáciou CM 22 na obloženie skontrolujte zvyškovú vlhkosť podkladu! Voľné podklady by mali byť ošetrené penetračným náterom Ceresit. Pozrite si technický list!

 

Miešanie

Obsah balenia naliate do nameraného množstva čistej studenej vody a pomaly ho premiešajte elektrickým miešadlom, až kým sa nevytvorí homogénna hmota bez hrudiek. Potom je potrebné počkať 5 minút (čas zrenia) a potom znova premiešať. V prípade potreby opatrne pridajte vodu, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.

 

 

Spracovanie

Lepidlo nanášajte zubovou stierkou s vhodnou hĺbkou zubov v závislosti od veľkosti obkladu a dlažby. Pri použití v interiéri musí byť zadná plocha obkladu (kontaktná plocha) pokrytá lepidlom aspoň na 65 %. Pri použití v exteriéri je potrebné minimálne pokrytie 90% (je nutné použiť kombinovanú metódu kladenia, t.j. na tenkú vrstvu lepidla naneste aj na zadnú stranu obkladu). Čerstvé škvrny z lepidla je možné odstrániť vodou. Vytvrdený materiál je možné odstrániť iba mechanicky. Lepidlo CM 22 používajte len za sucha pri pri teplotách medzi + 5 °C a + 25 °C.