Popis produktu

Silikátová omietka, štruktúra "ryhovaná"

Ceresit CT 73 Silikátová omietka, štruktúra "ryhovaná"

Tenkovrstvová dekoratívna omietka na vonkajšie a vnútorné použitie

Charakteristika

  • vysoko paropriepustná a hydrofóbna
  • odolná proti poveternostným vplyvom, znečisteniu a UV žiareniu
  • BioProtect - odolná proti plesniam, riasam a hubám
  • stabilný farebný odtieň
  • umožňuje strojové spracovanie
  • dodávaná v 511 farebných odtieňoch Ceresit Colours of Nature®

Oblasti použitia

Omietka Ceresit CT 73 slúži na vytváranie tenkovrstvových dekoratívnych omietok na betónových podkladoch, tradičných omietkach, pri vnútornom použití aj na sadrových podkladoch, na drevotrieskových či sadrokartónových doskách atď. CT 73 možno použiť ako fasádnu povrchovú úpravu v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS) za použitia dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny. Omietka CT 73 je vhodná na použitie na miestach, kde je žiaduca vysoká paropriepustnosť. Pri riešení fasád odporúčame intenzívne tmavé farby používať len na menších ohraničených plochách, napríklad na architektonických detailoch. Omietka Ceresit CT 73 je odolná proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami a riasami.

Balenie: 25 kg plastová nádoba
Skladovateľnosť: 12 mesiacov v suchom prostredí.
Chráňte pred mrazom.
Spotreba: zrno 2,0 mm – od 2,5 do 2,7 kg/m²
zrno 3,0 mm – od 3,5 do 3,8 kg/m²
Odolnosť proti dažďu: od 24 do 48 hodín, v závislosti od teploty

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

Celý obsah nádoby sa musí starostlivo premiešať. V prípade potreby je možné prispôsobiť konzistenciu produktu podľa podmienok aplikácie pridaním malého množstva čistej vody a opätovným premiešaním. Nesmú sa používať hrdzavé nádoby ani nástroje. CT 73 sa musí rovnomerne naniesť na podklad v hrúbke zrna šikmo držaným dlhým oceľovým hladidlom. Materiálu sa potom musí dať rovnorodá štruktúra dlhým naplocho držaným plastovým hladidlom. V závislosti od typu pohybu hladidla - kruhový, vodorovný alebo zvislý - je možné získať vlastnosti štruktúry dané zrnom v omietke.

Nekropte omietku vodou!

Práca sa musí vykonávať bez prestávok, pričom je nutné zachovávať jednotnú konzistenciu produktu. Ak je nutné prácu prerušiť, pozdĺž predtým označenej línie je potrebné aplikovať samolepiacu pásku. Potom sa nanesie omietka, vytvorí sa štruktúra a páska sa strhne spolu s omietkou, ktorá je na nej. Po prestávke sa v nanášaní pokračuje od označeného miesta (hrana predtým nanesenej omietky sa môže zabezpečiť samolepiacou páskou).