Aditíva

Zlepšenie vlastnosti betónu, napríklad zvýšenie pevnosti, odolnosti proti vode, rýchlejšie vytvrdnutie a mrazuvzdornosť sú základnými požiadavkami na moderný betón. Ceresit ponúka rôzne riešenia pri zvážení individuálnych potrieb.