Oprava betónu

Ochrana a konzervácia nových a starých betónových konštrukcií sa často robí nepriepustnými maltami a cementovými systémami. Produktové systémy Ceresit majú vysokú kvalitu a ponúkajú špecifické dlhodobé riešenia. Mnohé balkónové konštrukcie napríklad korodujú kvôli pôsobeniu chemických a mechanických faktorov. Takéto škody možno účinne opraviť pomocou systému Ceresit PCC.